Het Insights Discovery profiel is een erkend psychologisch model en praktisch instrument dat je helpt tot meer zelfinzicht en zelfvertrouwen te komen. Het laat tevens zien dat je, maar ook teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

Het stelt je in staat om je interpersoonlijke vaardigheden (verder) te ontwikkelen, met betere prestaties en een positievere omgeving.
Het gedetailleerde verslag geeft inzicht in je eigen(werk)stijl en de invloed hiervan op zowel je zakelijke als persoonlijke omgeving. Uitgangspunt van het profiel is dat je uniek bent en over unieke kwaliteiten beschikt.

De informatie uit het Basis hoofdstuk en het hoofdstuk Management dat je wordt aangereikt, kan worden uitgebreid met aanvullende hoofdstukken waarin specifieke ontwikkelterreinen aan bod komen zoals:

  • Persoonlijke ontwikkeling (op welke terreinen kun jij je ontwikkelen)
  • Verkoopeffectiviteit (je individuele ontwikkeling van acquisitie of beïnvloeding)
  • Interview (het bewust zijn van je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten in een werving en selectieprocedure).

Het is in te zetten voor jezelf maar ook in teamverband.

Vraag hier  informatie.