Het opstellen van ontwikkelingsprogramma’s vindt plaats op basis van de analyse tijdens de intake. Op deze manier wordt zo grondig en zorgvuldig mogelijk de juiste behoefte vastgesteld. De te leveren inspanning wordt zo effectief mogelijk ingezet.

Maatwerk
De te gebruiken leervormen worden bepaald per doel en per doelgroep en worden vooral op intuïtie en ervaring gekozen. Zo wordt een training op maat aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende trainings- en begeleidingstechnieken, waaronder Insights, Mediation, intuïtietraining en supervisie- en intervisiemethodieken.

Verfrissende aanpak
Een kenmerkende werkwijze wordt gebruikt door de toepassing van verschillende, vaak creatieve en expressieve leervormen: zowel de rationele als de emotionele kant van deelnemers wordt aangesproken. Dit helpt om uit vaste denkpatronen te komen en uitgedaagd te worden om nieuwe vaardigheden te oefenen. Bovendien kunnen deelnemers zo nieuw verworven kennis en vaardigheden beter vasthouden.